The Perfect Marriage

Lễ tân hôn Quốc Nghiêm – Hoài Thương
Lễ thành hôn Văn Long – Minh Trang – sảnh White House
Lễ thành hôn Nguyễn Giang  –  Khánh Tiên – sảnh Doric
Lễ thành hôn Ngọc  Uyển  –  Nguyễn  Phượng – sảnh Doric
Mừng thôi nôi bé Minh Triết
Lễ Vu Quy Minh Ngọc – Anh Quân